Profilbild-1a-sidan

Energikontoren Sverige är ett samverkansorgan för de svenska regionala energikontoren och arbetar för en effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi genom projekt i samarbete med offentliga och privata aktörer. 

Viktiga samarbetspartners är Energimyndigheten och EU-kommissionen men också andra myndigheter och aktörer på lokal, regional och nationell nivå. På Energimyndighetens uppdrag samordnar vi Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare.

Det finns över 360 energikontor i Europa. Vi är en viktig del av EU:s energipolitik och drivs i enlighet med EU:s stadgar som oberoende energiorgan.

 

 

Fortsatt samarbete

mellan Energimyndigheten och de 15 regionala energikontoren, för att stötta företag som vill energieffektivisera.

Läs mer på Energimyndigheten  (2018-01-09)

 Tfn-linje

Energikontoren Sverige partner i nytt nationellt Informationscentrum för hållbart byggande

Energikontoren Sverige är nu officiellt en part i Informationscentrum för hållbart byggande. En ny milstolpe för Energikontorens framtida verksamhet är på plats!

Huvudaktör i detta samarbete är Svensk Byggtjänst, i samarbete med Nationellt Renoveringscentrum, RISE Research Institutes of Sweden, Energikontoren Sverige, Nationellt renoveringscentrum vid Lunds Tekniska högskola (NRC) och Sustainable Innovation (SUST).

Vår roll i arbetet kommer att vara att insamling av information och material samt spridning av kunskap Informationscentrumet ska vara i drift under hela 2018, men signaler finns om förlängning till 2020.

Läs mer på Boverkets hemsida (2017-10-02) 

Uppdatering 2017-12-20
Informationscentrums hemsida, ichb.se,  öppnar i januari. Läs artikeln på Svensk Byggtjänst (2017-12-15)

Uppdatering 2018-01-08
Nu är Informationscentrums hemsida igång och arbetet har börjat. Läs pressmeddelandet  (2018-01-08)

Uppdatering 2018-01-24
Hemsidan för Informationscentrum för hållbart byggande lanserades idag med ett webbinarium där bland annat bostadsminister Peter Eriksson deltog. Läs artikeln på ichb.se.

Uppdatering 2018-01-31
Här kan du se webbsändningen från lanseringen av Informationscentrum för hållbart byggande


Energibyggare fortsätter

I augusti 2017 avslutades projektet SWEBUILD, där Energikontoren Sverige var koordinator. Tillsammans med ledande branschaktörer inom bygg och installation togs en interaktiv utbildning fram. Det handlar om en kompetenshöjning inom energieffektivt byggande och förnybar energi för yrkesverksamma, och över 2000 personer har redan gått utbildningen.

Läs pressmeddelandet (2017-08-31).

Utbildningen är tillgänglig för alla på energibyggare.se.

   

 

 Vi är medlemmar i               ME logo with tagline_200 px                  FEDARENE_logga_webb 

 

 

 logga SC F Nollenergihus