Profilbild-1a-sidan

Energikontoren Sverige är ett samverkansorgan för de svenska regionala energikontoren och arbetar för en effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi genom projekt i samarbete med offentliga och privata aktörer. 

Viktiga samarbetspartners är Energimyndigheten och EU-kommissionen men också andra myndigheter och aktörer på lokal, regional och nationell nivå. På Energimyndighetens uppdrag samordnar vi Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare.

Det finns över 360 energikontor i Europa. Vi är en viktig del av EU:s energipolitik och drivs i enlighet med EU:s stadgar som oberoende energiorgan.

 

 

Energikontoren Sverige partner i nytt nationellt Informationscentrum för hållbart byggande

Energikontoren Sverige är nu officiellt en part i Informationscentrum för hållbart byggande. En ny milstolpe för Energikontorens framtida verksamhet är på plats!

Huvudaktör i detta samarbete är Svensk Byggtjänst, i samarbete med Nationellt Renoveringscentrum, RISE Research Institutes of Sweden, Energikontoren Sverige, Nationellt renoveringscentrum vid Lunds Tekniska högskola (NRC) och Sustainable Innovation (SUST).

Vår roll i arbetet kommer att vara att insamling av information och material samt spridning av kunskap Informationscentrumet ska vara i drift under hela 2018, men signaler finns om förlängning till 2020.

Läs mer på Boverkets hemsida (2017-10-02) 


 

   

 

 Vi är medlemmar i               ME logo with tagline_200 px                  FEDARENE_logga_webb 

 

 

 logga SC F Nollenergihus