Profilbild-1a-sidan

Det finns över 360 energikontor i Europa. Vi är en viktig del av EU:s energipolitik och drivs i enlighet med EU:s stadgar som oberoende energiorgan.

 

 

Energikontoren Sverige

Vi är ett samverkansorgan för de svenska regionala energikontoren och arbetar för en effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi genom projekt i samarbete med offentliga och privata aktörer. 

 

Viktiga samarbetspartners är Energimyndigheten och EU-kommissionen men också andra myndigheter och aktörer på lokal, regional och nationell nivå. På Energimyndighetens uppdrag samordnar vi Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare.


   

 

 Vi är medlemmar i               ME logo with tagline_200 px                  FEDARENE_logga_webb 

 

 

 logga SC F Nollenergihus