BUILD UP Skills SWEBUILD

Hem Om projektet Partner Kontakt Varför behövs energibyggare?

 

Vi har en ny hemsida – energibyggare.se – besök oss där

(Den här sidan uppdateras inte längre)

Aktiviteter

2015-06-10

År 2021 blir det krav på nära-nollenergibyggnader i Sverige – Boverket bjuder in till seminarium i Stockholm 25 juni

Sverige är tillsammans med övriga Europa på väg mot ett energieffektivt samhälle. År 2021 blir det krav på att alla nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader.

Vad innebär nära-nollenergibyggnader för Sverige? Hur energieffektiva måste byggnaderna bli? Och hur gör vi för att främja förnybar energi? Säkert är att definitionen av nära-noll-energibyggnader kommer att ställa nya krav på den svenska bygg- och fastighetssektorn. Läs mer och anmäl dig nu!

 

2015-05-07

Uppstartsmöte för Energibyggare – en interaktiv utbildning i energieffektivt byggande

Projektgruppen har haft ett uppstartsmöte med Autotech, firman som ska göra den interaktiva utbildningen, webbsida och grafisk profil. På mötet i maj beslutades följande tidsplan:
Maj – framtagande av grafisk profil och webb. Skriva manus till utbildningsblocken, med utgångspunkt från de lärandemål som tas fram i projektet.
Juni – leverans dummy av webb och utbildningsmodul ett.
Juli – leverans av fyra utbildningsmoduler.
Augusti – test och berikande visualisering

 

2015-04-15

Branschmöte för byggsektorn i Stockholm

Speciellt inbjudna aktörer inom byggsektorn välkomnas till ett informationsmöte om SWEBUILD/energibyggare. Ni som vill ha möjlighet att påverka utformningen eller bara få veta mer om utbildningskampanjen är välkomna till Arenavägen 7, WSP Globen i Stockholm, kl. 16-17 den 15:e april. Anmäl er till Per-Johan Wik.                                                           

2015-03-12

Namn på utbildningskampanjen klart;  energibyggare

I förra veckan blev det klart att den utbildningskampanj som just nu håller på att planeras kommer att benämnas Energibyggare. Projektgruppen har dragit upp utbildningen i stora drag och jobbar nu på att detaljera utbildningsmodulerna, samt att beställa utbildningsmaterial och webbsida.

 

2015-02-04

Workshop om utbildningskonceptet

Under hösten och vintern har arbete gjorts för att kartlägga befintliga utbildningar och utbildningsmaterial, samt samla in behov och önskemål från byggsektorn. Med detta som grund har nu riktlinjer för utbildningen dragits upp och en handlingsplan för vårens arbete med att fastställa utbildningskonceptet. Man har bland annat identifierat målgrupper och innehåll, samt möjliga metoder.

 

2014-12-17

Workshop för unga byggnadsarbetare på Energimyndigheten

Nu startar arbetet med att skapa ett utbildningskoncept för energieffektivt byggande. Den första, i en serie workshoppar, hålls på Energimyndigheten i Stockholm för unga i byggbranschen. Syftet är att hämta in synpunkter, idéer, erfarenheter och åsikter kring utbildning, utbildningsmetoder och hur man arbetar i byggsektor. Detta tas sedan med i utvecklingen av utbildningskonceptet.
Kontakt Åsa Douhan.

 
2014-12-16

Stor utbildningskampanj för energieffektivt byggande

Byggnader står för 30 procent av energianvändningen i Sverige. Med allt högre energikrav på byggnader behöver många av Sveriges byggnadsarbetare och installatörer ytterligare kompetensförstärkning. Ledande aktörer inom svensk byggindustri har därför tillsammans med Energikontoren Sverige startat ett samarbete för att ta fram en utbildning för energieffektivt byggande. Läs pressmeddelandet.

 
2014-10-23

Projektstart för Build up skills SWEBUILD

Sveriges Byggindustrier, WSP, NCC, SP, EIO, VVS Företagen, Teknologisk Institut och Passivhuscentrum utgör projektgruppen som tillsammans med Energikontoren Sverige ska utveckla ett utbildningskoncept. Målet är att hantverkare och installatörer ska vidareutbildas i energieffektivt byggande och att en samordnad kompetenshöjning sker, bland annat genom att man tar fram undervisningsmaterial samt utbildar handledare. Dessa handledare ska i sin tur utbilda hantverkare och installatörer runt om i landet direkt ute på byggarbetsplatserna.
Läs mer om projektet.

 

Swebuild-byggarbete


 EMH_Logotyp_CMYK   co-funded-iee-horiz